Rivad

 • Uw partner in arbodienstverlening

 • zodat u weet waar u aan toe bent

 • voor de juiste stappen en een correct verzuimdossier

 • voor een gezonde verzuimaanpak

Rivad, uw partner in arbodienstverlening

Voorkomen is altijd beter dan genezen

Rivad is een landelijk werkende arbodienst met een proactieve, deskundige en concrete aanpak. De specialisten van Rivad zorgen er voor dat uw bedrijf gezond is, uw verzuim zo laag mogelijk en uw medewerkers gemotiveerd zijn.

Onze lijnen zijn kort en wij ondersteunen u met onze specialistische diensten in arbeidszaken. Rivad kan daarom uw partner in arbodienstverlening en overige arbeidszaken zijn. Onze specialisten kennen uw bedrijf en uw medewerkers en weten wat er speelt. We hebben geen 9 tot 5 mentaliteit waardoor u ons zo nodig ook buiten werktijd om advies kunt vragen.

Download PDF

RIVAD, UW PARTNER IN VERZUIMAANPAK

Verzuim, uw zorg onze zaak

Als werkgever doet u zoveel mogelijk om uw medewerkers gemotiveerd en gezond te houden. Bij verzuim van uw medewerkers heeft u echter deskundige ondersteuning nodig.

Afhankelijk van oorzaak en klachten beoordelen wij vanaf de eerste dag welke acties nodig zijn om uw zieke medewerker weer zo snel mogelijk aan het werk te helpen, in de eigen (tijdelijke aangepaste) functie of in tijdelijke andere werkzaamheden in uw bedrijf. Ziek is namelijk vaak iets anders dan arbeidsongeschikt zijn.

Download PDF

Arbeidsdeskundig Onderzoek

Er uit halen wat er in zit

Een arbeidsdeskundig onderzoek is een cruciaal onderdeel in de Wet Verbetering Poortwachter in geval van (dreigend) langdurig verzuim, maar ook preventief kan een arbeidsdeskundig onderzoek worden uitgevoerd.

Het arbeidsdeskundig onderzoek geeft u minimaal antwoord op de volgende vragen:

 • Is de medewerker nog in staat om de eigen functie/werkzaamheden te verrichten?
 • Zo nee, is het werk met middelen en/of maatregelen passend te maken?
 • Zo nee, welke andere mogelijkheden zijn er voor de medewerker binnen het eigen bedrijf?
 • Zo nee, welke mogelijkheden zijn er elders?
Download PDF

Re-integratie Tweede Spoor

Soms kan het niet anders

Wanneer uit een arbeidsdeskundig onderzoek blijkt dat een medewerker niet meer geschikt is voor het eigen werk, moet onderzocht te worden of er ander werk is bij de eigen werkgever, dat de medewerker structureel kan gaan uitoefenen. Blijkt dat er geen mogelijkheden zijn in werk bij de eigen werkgever, omdat er geen passende werk voorhanden is of omdat er geen vacatures zijn of binnenkort ontstaan, zal naast een verdere re-integratie bij de eigen werkgever ook een traject bemiddeling ander werk bij een andere werkgever moeten worden opgestart. Dit om de medewerker een zo groot mogelijke kans op passend werk te kunnen bieden, met behoud van inkomen in de toekomst. Dit is een belangrijke verplichting binnen de Wet Verbetering Poortwachter. Het nalaten van deze stap kan leiden tot een loonsanctie door het UWV.

Download PDF

Second Opinion

Verzuim, uw zorg onze zaak

Als werkgever doet u zoveel mogelijk om uw medewerkers gemotiveerd en gezond te houden. Er zijn echter grenzen aan uw mogelijkheden: verzuim door ziekte is soms onvermijdelijk. Wanneer uw medewerker arbeidsongeschikt raakt, wordt vaak uitgegaan van de medische klachten en niet van de arbeidsmogelijkheden desondanks. Hierdoor zit de medewerker vaak langer thuis dan noodzakelijk is. Afhankelijk van oorzaak en klachten beoordelen wij (desgevraagd al binnen een week) welke acties nodig zijn om uw medewerker weer zo snel mogelijk aan het werk te helpen, in het eigen (tijdelijk aangepaste) werk of in een tijdelijk ander werk in uw bedrijf.

Uit jarenlange ervaring is gebleken, dat een snelle inzet van een arbeidsdeskundige bijna altijd voordelen oplevert. Denk hierbij aan het aanpassen van de werkplek en/of taken, waardoor re-integratie sneller kan verlopen.

Download PDF

Oprachtgevers

Deze bedrijven gingen u voor met onze verzuimaanpak of maakten gebruik van onze overige diensten.

 • Akorda
 • Compaen
 • De Ridder
 • Flexpak
 • Hertel
 • Hoektax B.V.
 • Huis van Beleg
 • IBK Groep
 • Iris
 • Krijco
 • Kwadraad
 • Meerlanden
 • Multisafe
 • Plukon
 • Riverland Nijmegen
 • STMR
 • Swinhove Groep
 • TAK
 • TCZ Taxi
 • Tomin Groep

Contact

RIVAD abodiensten


Postbus 30
4153 ZG Beesd

0345-622619
0847247186

 

Wilt U aanvullende informatie

 

Tineke Visser

Register Arbeidsdeskundige (SKO gecertificeerd)
Arbeids- en Organisatie Adviseur

06-20056956